Eesti English Русский

 

Majandustegevuse registri amdmed:
 

 
Valdkond, tegevusala Ehitus, Projekteerimine
Number EEP003115
   
Tegevusala liigid: ehitiste kontrollimis- ja juhtimissüsteemide automatiseerimise projekteerimine; hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi projekteerimine; hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine


Valdkond, tegevusala Ehitus, Omanikujärelevalve
Number EEO003331
   
Tegevusala liigid: elektrisüsteemide, automaatikasüsteemide ja telekommunikatsioonisüsteemide ja -võrkude (rajatised) omanikujärelevalve tegemine; kütte-, ventilatsiooni-, jahutusesüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine; veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine

Valdkond, tegevusala Ehitus, Ehitiste ekspertiisid
Number EEK001090
   
Tegevusala liigid: hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemi ja jahutussüsteemi ekspertiisi tegemine; hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ekspertiisi tegemine